Lykke bryllup

Handelsbetingelser

I. Betaling

Betaling sker via. bankoverførsel. Ved bankoverførsel kan der ikke gøres brug af indsigelsesordningen. Hos Lykke Bryllup er alle priser i danske kroner og angivet inkl. moms.

 

II. Tilbud

Lykke Bryllup fremsender et tilbud senest 5 hverdage efter første samtale. Efter modtagelsen af tilbud, har køber 10 dage til at acceptere ellers frafalder tilbuddet. Af tilbuddet vil der fremgå dato for senest accept samt betalingsmetode.

 

III. Køb

Lykke Bryllup fremsender 1. rate (depositum) på faktura senest 5 hverdage efter accept af aftale.

1. rate (depositum) udgør 50 procent kr. af det samlede beløb og fratrækkes beløbet på 2. rate.

2. rate udgør det endelige beløb som sendes 30 dage før brylluppet medmindre andet er aftalt.

Køber har op til 8 dage før betalingen skal falde. Forfaldsdato fremgår af faktura. Efter forfaldsdato tilskrives et gebyr på 100. kr. jf. rentelovens § 9b. Der kan maksimalt sendes tre rykkere for samme regning, hvorefter der vil blive varslet i henhold til inkassolovens § 10. Sker betaling ikke senest 10 dage fra dato, vil dette kunne medføre, at der pålægges yderligere omkostninger idet sagen herefter vil blive sendt til inkasso, hvis ikke vi har hørt fra dig.

 

IV. Fortrydelse

Hvis køber ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende, skal dette ske skriftligt pr. mail, eller telefon senest 14 dage efter købet er gennemført. Ved tilbagebetaling anvendes samme betalingsmiddel som blev benyttet til betaling. Tilbagebetalingen vil ske senest 14 dage efter køber har givet besked om fortrydelsen.

Efter fortrydelsesretten er frafaldet, refunderes depositum ikke.

 

V. Aflysning

Aftalen kan ophæves af Lykke Bryllup ved alvorlig sygdom eller dødsfald som forhindrer opgavens udførelse. Sker dette, annulleres/tilbagebetales den fulde betaling.

I tilfælde af aflysning, forsøger Lykke Bryllup selvfølgelig at være behjælpelig med at finde en anden bryllupsplanlægger.

Ved aflysning fra kunden side, refunderes betalingen ikke.

 

VI. Ændringer

Lykke Bryllup forbeholder sig retten til at ændre i priser uden forudgående samtykke. Derudover gør Lykke Bryllup også opmærksom på, at der kan opstå ændringer i tilfælde af, at der må være behov for flere eller færre timer. Dette ville kunden blive informeret om forinden.

 

VII. Transport og overnatning

Alle priser er ekskl. kørsel.
Ved bryllupper udenfor Aarhus, faktureres der for 3,75 kr. pr. km.
Såfremt overnatning er nødvendigt, vil der også faktureres for dette. Prisen afhænger af hvor og hvornår brylluppet finder sted samt hvilke muligheder der er for overnatning.

 

VIII. Persondatapolitik

For at indgå aftale med Lykke Bryllup er det nødvendigt med følgende oplysninger:

Navn
Adresse
Tlf. nr.
E-mailadresse

Oplysningerne bruges udelukkende til formål om at kunne levere ydelsen korrekt til dig og videregives ikke til tredjemand, ligesom der heller ikke registreres personfølsomme oplysninger.

 

IX. Klager

Hvis I ønsker at klage over køb, rettes henvendelse via mail til info@lykkebryllup.dk Hvis ikke det lykkes at finde en løsning, kan I indgive en klage til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby